YVAKO - Ympäristövaikutusten arvioinnin koulutus- ja osaamisportaali

Yhteisö

Käytänneyhteisö on termi, jota käytetään kuvaamaan ihmisiä, jotka toimivat saman asian, päämäärän tai kiinnostuksen kohteen parissa. Tämän sivuston ja etenkin tämän sivuston osion toivotaan osaltaan tekevän YVA-alan käytänneyhteisöä ja yhteisön jäsenten tekemisiä näkyvämmäksi kaikille.

Tämä kansio on tyhjä.

Järjestöjä

IAIA on vuonna 1980 perustettu YVA-alan käytänteiden parantamiseen tähtäävä kansainvälinen järjestö.

YVA ry on kotimainen vuonna 1994 perustettu yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina ympäristövaikutusten arvioinnin parissa toimivien kesken. Se edistää osallistuvaa ja eri arvot esille tuovaa suunnittelua.

Konsultteja

Suomessa toimivia YVA-konsultteja ovat mm. seuraavat yhtiöt:

Finnish Consulting Group

Lapin vesitutkimus Oy

Pöyry

Ramboll

Sito

Watrec

WSP Finland

Asiantuntijaluennot

Ota yhteyttä, mikäli tarvitset tilaisuuteesi asiantuntijan tai haluat tarjota osaamistasi muille. Luentojen hinnat on sovittava asianosaisten kesken.

Esimerkkejä luennoista:

Kansalaisosallistuminen YVA-menettelyssä. Pekka Hokkanen, YTT.